Skip to Content

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΞΩΔΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ "ΑΡΓΩΣ"

24/9/2012
Προς
το Δίκτυο “ΑΡΓΩΣ”
Θέμα: Σχετικά με το εξώδικο του Δικτύου “ΑΡΓΩΣ”

Η Εταιρεία Προαγωγής Ψυχικής Υγείας σχετικά με τις ενέργειες και κινητοποιήσεις του Δικτύου για την αντιμετώπιση και επίλυση των ιδιαίτερα οξυμένων πλέον προβλημάτων στην λειτουργία των φορέων στο χώρο της ψυχικής για την συνέχιση της φροντίδας των ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας και περίθαλψης των ασθενών , εκτιμά τα παρακάτω:
α) Για την αποασυλοποίηση , την κοινοτική ψυχιατρική ,την ψυχιατρική μεταρρύθμιση και την επανένταξη των ανθρώπων με προβλήματα ψυχικής υγείας στην χώρα μας , δαπανήθηκαν Εθνικοί και Ευρωπαϊκοί κοινοτικοί πόροι , καταβλήθηκε ανθρώπινος μόχθος ,αποκτήθηκε τεχνογνωσία, εμπειρία, εξοικειώθηκε και ευαισθητοποιήθηκε η κοινότητα στην συνύπαρξη με την διαφορετικότητα.
Εκτιμούμε ότι η συνεχής προάσπιση του σημαντικού αυτού για την χώρα μας κεφαλαίου αποτέλεσε και αποτελεί ακόμη , πρωταρχικό στόχο των περισσότερων εμπλεκόμενων με την ψυχική υγεία φορέων . Η ανάληψη πρωτοβουλίας διακοπής λειτουργίας των Μονάδων Ψυχικής Υγείας από τους φορείς μας , συνεπώς και το περιεχόμενο του εξωδίκου στο σημείο αυτό , δεν μας βρίσκει σύμφωνους .
Ακόμη εκτιμούμε ότι η πρωτοβουλία αυτή, ενέχει μεγάλο κίνδυνο μη τελικής αποδοχής και υλοποίησης (διακοπή λειτουργίας) εκ μέρους των φορέων , όξυνσης αντιπαλοτήτων στο εσωτερικό των φορέων , κίνδυνο πλήγματος του κύρους του Δικτύου και κίνδυνο διάσπασης του, σε μια περίοδο που απαιτεί περισσότερο την συσπείρωση και κοινωνική αλληλεγγύη.
β) Είναι γνωστό σε όλους τους εμπλεκόμενους με την ψυχική υγεία φορείς ότι τα τελευταία πέντε περίπου χρόνια εμφανίστηκαν, μαζί και εξ αιτίας της ροής χρηματοδότησης και ενίοτε υποχρηματοδότησης εκ μέρους του Υπουργείου Υγείας ,οι δυσμενείς επιπτώσεις τόσο στην κάλυψη της περίθαλψης και των αναγκών των ασθενών όσο και οι δυσμενείς επιπτώσεις στη ζωή των εργαζομένων στην ψυχική υγεία με την απλήρωτη εργασία τους για σχετικά μακρό χρονικό διάστημα και προφανώς δυσμενείς επιπτώσεις στην λειτουργία των φορέων μας.
Η μείωση κατά 50% των κονδυλίων στον Τακτικό Προϋπολογισμό που θεσμοθετήθηκε το περασμένο έτος, στα πλαίσια των δημοσιονομικών προσαρμογών για την αντιμετώπιση της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας στη χώρα , επέτειναν το πρόβλημα της υποχρηματοδότησής μας με αποτέλεσμα την ιδιαίτερη όξυνση πλέον των προβλημάτων στη λειτουργία μας και ιδιαίτερα πολλαπλασιαστικά δυσμενή αποτελέσματα για την συνέχιση της οριακής δράσης μας η οποία κάτω από τις συνθήκες αυτές διαφαίνεται ότι οδηγείται σε σταδιακή κατάρρευση.
Εκτιμούμε ότι η αξιοποίηση και διαφύλαξη του σημαντικού κεφαλαίου της
ψυχιατρικής μεταρρύθμισης της χώρα μας εναπόκειται πρωτίστως στην πολιτική ηγεσία του Υ.Υ.ΚΑ και στην πολιτική ηγεσία της διακυβέρνησης της χώρας μας .
Συνεπώς και το περιεχόμενο του εξωδίκου στο σημείο που εντοπίζεται στην υφυπουργό κ. Φ. Σκοπούλη ,δεν μας βρίσκει σύμφωνους .
Ακόμη εκτιμούμε ότι αποτελεί άμεση προτεραιότητα ο καθορισμός εκ μέρους του Υ.Υ.ΚΑ :1)Του ύψους επιχορήγησης (πλαφόν) για την λειτουργία κάθε μονάδας ψυχικής υγείας ανά κατηγορία παρεχόμενων υπηρεσιών 2) Του ύψους κάθε δαπάνης ανά κατηγορία ώστε να προσδιορίζεται η επιλεξιμότητά της 3)Η υπογραφή σύμβασης πενταετούς διάρκειας με τους φορείς για τη λειτουργία των Μονάδων Ψυχικής Υγείας 4)Η ολοκλήρωση των διαδικασιών για την άμεση έκδοση των αδειών λειτουργίας που εκκρεμούν 5)Η άμεση καταβολή των οφειλομένων νοσηλίων από τον ΕΟΠΥΥ και των οφειλομένων νοσηλίων των ενταγμένων πλέον σε αυτόν φορέων.
Κατά την γνώμη μας επείγει επίσημη συνάντηση για διαβούλευση των προαναφερόμενων με την πολιτική ηγεσία του Υ.Υ.ΚΑ

γ) Σαν συνέπεια των προαναφερόμενων εκτιμούμε ότι το περιεχόμενο του εξωδίκου και συγκεκριμένα στο σημείο “Διαφορετικά σας δηλώνουμε ότι εντός 7 ημερών” προτείνουμε να
αντικατασταθεί με :
“Αν επισήμως και εγγράφως δεν μας γνωστοποιήσετε τις προθέσεις σας όσον αφορά την συνέχιση λειτουργίας των ψυχιατρικών υπηρεσιών και δομών και δεν διασφαλίσετε τα απαραίτητα κονδύλια θα απευθυνθούμε σε κάθε Διεθνή....... ως την 10 Οκτωβρίου...”