Skip to Content

"ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ" ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟΥ "ΑΣΤΕΡΙΣΜΟΣ" ΤΗΣ Ε.ΠΡΟ.Ψ.Υ.Η.

07/10/2013
Σας παραθέτουμε το Πρόγραμμα της Ημερίδας που διοργανώνει το Οικοτροφείο "Αστερισμός" με τίτλο: "Ψυχική Υγεία και Τρίτη Ηλικία" " Να προσθέσουμε ζωή στα χρόνια και όχι απλώς περισσότερα χρόνια στη ζωή "

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ
ΠΕΜΠΤΗ 10/10/13 ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

9.00-9.20 : Σύντομη παρουσίαση του Οικοτροφείου «Αστερισμός» και ΄Εναρξη εργα-
σιών, Αγόρος Βασίλειος, Επιστ. Υπεύθυνος Οικοτροφείου «Αστερισμός»
9.20-9.30: Χαιρετισμοί
Α. ΕΝΟΤΗΤΑ: «ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ»
9.30
Πρόεδρος: Καραπατάκη Ιωάννα, Πρόεδρος Ε.ΠΡΟ.Ψ.Υ.Η.
• «Φυσιολογικές αλλαγές στους ηλικιωμένους» Παπαθανασίου Ηλίας, Ειδικός
Παθολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης Α΄ Παθολογικής Γ.Ν. «Γ.Χατζη-
κώστα»
• «Φυσιολογικές αλλαγές στις Γνωστικές Λειτουργίες στους Ηλικιωμένους» Κω-
σταδήμα Βασιλική., Διευθύντρια Νευρολογικής Κλινικής Π.Γ.Ν.Ιωαννίνων
• «Η διατροφή των υπερηλίκων» Πότση Φωτεινή., Διαιτολόγος Γ.Ν. «Γ. Χα-
τζηκώστα»
• «Ψυχολογική Υγεία και Ψυχολογικές εκδηλώσεις των σωματικών ασθενειών
στους ηλικιωμένους» Λάππα Βασιλική, Ψυχολόγος Οικοτροφείου «Αστερι-
σμός»
10.30-10.50: Συζήτηση
Β. ΕΝΟΤΗΤΑ: «ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩ-
ΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ»
10.50
Πρόεδρος: Μαυρέας Βενετσάνος Πρόεδρος Τομεακής Επιτροπης Ψυχικής
Υγείας Ιωαννίνων-Θεσπρωτίας
• «Ψυχική Υγεία, οικονομική κρίση και Τρίτη ηλικία. Ατενίζοντας το μέλλον»
Κάτσιος Νικόλαος, Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
• «Ο ρόλος του Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. στην υποστήριξη ηλικιωμένων» Τσούκη Στε-
φανία, Κοινωνιολόγος στο πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι.
• “Η φροντίδα των Ηλικιωμένων. Μια πρόκληση για το μέλλον» Παπαδο-
πούλου Μάρθα, Πρόεδρος Περιφερειακού Τμήματος Ιωαννίνων του Ερυθρού
Σταυρού, Περιφερειάρχης Ηπείρου και Ιονίων
• «Ο αντίκτυπος της οικονομικής κρίσης στην ψυχική υγεία των ασθενών που
αναζητούν επείγουσα φροντίδα στα τμήματα επειγόντων περιστατικών των
Γενικών Νοσοκομείων» Υφαντής Θωμάς, Αναπληρωτής Καθηγητής Ψυχια-
τρικής, Επιστ. Υπεύθυνος του Ερευνητικού Προγράμματος ΑΡΙΣΤΕΙΑ:
ABREVIATE
11.50-12.10: Συζήτηση
12.10 -12.30 Διάλειμμα
Γ. ΕΝΟΤΗΤΑ: «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΨΥΧΙ-
ΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ»
12.30
Πρόεδρος: Φωτιάδου Ανδρονίκη, Μέλος Τομεακής Επιτροπής Ψυχικής Υγείας Ιωαννίνων
- Θεσπρωτίας
• «Η Ψυχιατρική Υποστήριξη των ανθρώπων της Τρίτης Ηλικίας στην Κοι-
νότητα» Περιτογιάννης Βάιος, Ψυχίατρος (MSc), Επιστ. Υπεύθυνος Κινητής
Μονάδας Ιωαννίνων – Θεσπρωτίας της Ε.ΠΡΟ.Ψ.Υ.Η.
• «Τρίτη Ηλικία και Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση» Ζήνδρος Ιωάννης, Ψυ-
χολόγος (MSc) Κλινικός Συντονιστής Οικοτροφείου «Νεα Αρχή» της
TACT HELLAS
• «Ο ρόλος της οικογένειας» Τόπουλου Κωνσταντίνα, Κοινωνική Λειτουργός
της Ε.ΠΡΟ.Ψ.Υ.Η.
• «Ο θεσμός της Δικαστικής Συμπαράστασης» Τσιρώνης Θεόδωρος, Δικηγό-
ρος
13.30-14.00: Συζήτηση
12.30 -17.15 Διάλειμμα
Δ. ΕΝΟΤΗΤΑ: «ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΛΕΥΡΕΣ ΤΟΥ ΓΗΡΑΤΟΣ»
17.30
Πρόεδρος: Κουνουβέλης Σάββας, Αντιπρόεδρος Ε.ΠΡΟ.Ψ.Υ.Η.
• «Κατάθλιψη και Τρίτη ηλικία» Μαυρέας Βενετσάνος Καθηγητής Ψυχιατρι-
κής, Διευθυντής Ψυχιατρικής Κλινικής Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων
• «Άνοια, στην Τρίτη Ηλικία. Ψυχοκοινωνικές Διαστάσεις» Πελλίδου Εριέττα,
Επίκουρη καθηγήτρια Νευρολογίας, Νευρολογική Κλινική Π.Γ.Ν.Ιωαννίνων
• «Η Σχιζοφρένεια στην Τρίτη ηλικία» Πετρίκης Πέτρος Λέκτορας Ψυχια-
τρικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
• «Η Ψυχιατρική υποστήριξη των ατόμων που παρακολουθούν πρόγραμμα
Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης σε ένα Οικοτροφείο» Παππάς Ευάγγελος
Ψυχίατρος, Επιστ. Υπεύθυνος Οιικοτροφείου «Νόστος» της Ε.Ψ.Ε.Π.
• «Αποκατάσταση και διατήρηση Δεξιοτήτων» Παπαδιώτη Ευδοκία, Εργοθε-
ραπευτής στο Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων «Νεομάρτυς Γεώργιος»
• «Απώλειες και πένθος στην Τρίτη Ηλικία» Σιαφάκα Βασιλική, Ψυχολόγος
(MSc) (PhD), Ψυχιατρική Κλινική Π.Γ.Ν.Ιωαννίνων
19.00-19.30: Συζήτηση
Ε. ΕΝΟΤΗΤΑ: «ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΚΟΜΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ»
19.30
Πρόεδρος: Καραπατάκη Ιωάννα, Πρόεδρος Ε.ΠΡΟ.Ψ.Υ.Η.
• «Ο ρόλος του Κέντρου Ημέρας στην πρόληψη της αναπηρίας & ιδρυματικής
περίθαλψης» Μπάη Μαρίνα, Ψυχολόγος (MSc) (PhD) Κέντρου Ημέρας
«Σκυτάλη» Ε.ΠΡΟ.Ψ.Υ.Η.
• «Εναλλακτικά Δίκτυα Υποστήριξης» Νίνου Αγγελική., Ψυχολόγος, Υπεύθυνη
Ξενώνα «Στα Γιάννενα» και Ξενώνα «Αμπελόκηποι» της Ε.ΠΡΟ.Ψ.Υ.Η.
• «Η σημασία της διασύνδεσης των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας και των Υπη-
ρεσιών Ψυχικής Υγείας και Υγείας, του δημόσιου και του Ιδιωτικού συστή-
ματος Υγείας» Φωτιάδου Ανδρονίκη, Διευθύντρια Ψυχιατρικού Τομέα Γ.Ν.
«Γ. Χατζηκώστα»
• «Σχεδιασμός Υπηρεσιών στο πλαίσιο του Ψυχαργώς Γ΄ (2013-2020)», Μαυ-
ρέας Βενετσάνος Καθηγητής Ψυχιατρικής, Διευθυντής Ψυχιατρικής Κλινικής
Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων
20.30- 21.00: Συζήτηση και κλείσιμο εργασιών: Καραπατάκη Ιωάννα, Μαυρέας Βενετσάνος
Η ημερίδα πραγματοποιείται στα πλαίσια του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας
Ψυχικής Υγείας και της συμπλήρωσης 10 ετών λειτουργίας της Μονάδας Ψυχοκοινωνικής
Αποκατάστασης: Οικοτροφείο «Αστερισμός» της Εταιρείας Προαγωγής Ψυχικής Υγείας
Ηπείρου.
Στους συμμετέχοντες θα χορηγηθεί βεβαίωση παρακολούθησης.

Κατεβάστε τα σχετικά αρχεία