Skip to Content

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για Επισκέπτη Υγείας

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για Επισκέπτη Υγείας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
H Εταιρεία Προαγωγής Ψυχικής Υγείας Ηπείρου (Ε.ΠΡΟ.Ψ.Υ.Η.) Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικό, που εδρεύει στα Ιωάννινα, καλεί σε εκδήλωση ενδιαφέροντος για την κάλυψη θέσης εργασίας με ειδικότητα:

Επισκέπτη Υγείας TE

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
 Τίτλος σπουδών
 Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
 Πιστοποιημένη γνώση Πληροφορικής και χειρισμού Η/Υ
 Δίπλωμα οδήγησης (Β’ κατηγορίας)

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ που θα συνεκτιμηθούν:
• Αποδεδειγμένη συναφής εργασιακή εμπειρία
• Μεταπτυχιακές σπουδές σε συναφή θέματα

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν σε φάκελο στην έδρα της Ε.ΠΡΟ.Ψ.Υ.Η., Θ. Πασχίδη 54 Αμπελόκηποι, Ιωάννινα, έως και την Τετάρτη 20/02/2019, ώρες 09:00 έως 14:30 κατά τις εργάσιμες ημέρες, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά:
 Αίτηση (το έντυπο το αναζητάτε στο www.epropsi.gr ή στην έδρα της Εταιρείας)
 Αντίγραφα των απαραίτητων προσόντων
 Αντίγραφα των πρόσθετων προσόντων
 Βιογραφικό σημείωμα
Οι φάκελοι των αιτήσεων, που θα αποσταλούν ταχυδρομικά, γίνονται δεκτοί εφόσον παραληφθούν από την Εταιρεία έως την 20/02/2019, ημέρα καταληκτικής ημερομηνίας κατάθεσης.

Μετά την παραλαβή των φακέλων, θα ακολουθήσει έλεγχος της πληρότητας με τα απαιτούμενα και πρόσθετα δικαιολογητικά και στη συνέχεια οι υποψήφιοι θα κληθούν σε συνέντευξη από την ορισθείσα από το Δ.Σ. επιτροπή.

Κατεβάστε τα σχετικά αρχεία