Skip to Content

Ιστορικό

Κηροπλαστείο
ΞΕΝΩΝΑΣ

Η ουσιαστική ανάπτυξη της Εταιρείας Προαγωγής Ψυχικής Υγείας Ηπείρου ξεκινά με τη δράση της πρώτης Πολυκλαδικής Ομάδας του ιστορικού Ξενώνα της οδού Παύλου Μελά που αποτέλεσε και την Ομάδα Παρέμβασης στο Ψυχιατρείο της Λέρου, ώστε να ενταχθούν σε αυτόν και κατ επέκταση να επανενταχθούν στην τοπική κοινωνία, 10 Ηπειρώτες που αντιμετώπιζαν παράλληλα με τα σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας μαγάλου βαθμού αναπηρίες από το μεγάλο χρόνο διαμονής/ νοσηλείας σε Κλειστό Ψυχιατρικό Ίδρυμα.

Στην πορεία λειτουργίας του Α Ξενώνα (που αργότερα μετονομάστηκε σε Ξενώνα "Στα Γιάννενα") με την παράλληλη βελτίωση της λειτουργικής ικανότητας των ίδιων αυτών ανθρώπων δημιουργήθηκε το 1994 (Απρίλιο) το πρώτο Προστατευόμενο Διαμέρισμα της Εταιρείας, το οποίο και τότε και σήμερα αποσκοπεί στην υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης και λειτουργίας με την ελάχιστη παρουσία επαγγελματιών ψυχικής υγείας

Το 1992 η Ε.ΠΡΟ.Ψ.Υ.Η σε συνεργασία με τη Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική του ΠΓΝΙ και το σύστημα υπηρεσιών ψυχικής υγείας του νομού Ιωαννίνων ανέλαβε και διεκπεραίωσε εκπαιδευτικό πρόγραμμα δίμηνης διάρκειας, που απευθύνθηκε στο νοσηλευτικό προσωπικό συγκεκριμένου τμήματος του Κ.Θ. Λέρου με περιεχόμενο τις αρχές της κοινοτικής ψυχιατρικής και της θεραπευτικής κοινότητας.

Η ΕΠΡΟΨΥΗ υλοποίησε από τον Ιούλιο 93 έως και το Μάρτιο 94 πρόγραμμα HORIZON το οποίο αφορούσε την προκατάρτιση και κατάρτιση 12 Επωφελούμενων ανθρώπων, που έπασχαν από κάποια σοβαρή ψυχική ασθένεια, στην Ασημουργία-Μεταλλοτεχνική.

Παράλληλα, το Σεπτέμβριο του 1994, μέσω του ΛΕΡΟΣ ΙΙ δημιουργεί το εκπαιδευτικό – παραγωγικό ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΚΗΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ «ΔΑΙΔΑΛΟΣ» για την ανάπτυξη και λειτουργία υπηρεσιών εκπαίδευσης και απασχόλησης στον τομέα της κηροπλαστικής. Συγχρόνως διαμορφώθηκαν οι συνθήκες για την ανάπτυξη ενός κοινωνικοθεραπευτικού πολυχώρου, με τη παράλληλη δημιουργία ενός κυλικείου στο Κηροπλαστικό Εργαστήριο. Δημιουργήθηκε λοιπόν τότε ένας χώρος που μπορούσε να απαντήσει και σε ψυχοκοινωνικές ανάγκες ατόμων, που μπορούσαν να προέλθουν από Ξενώνες, Προστατευόμενα Διαμερίσματα αλλά και την ευρύτερη κοινότητα. Οι κοινωνικοθεραπευτικές ομάδες πολλαπλών δραστηριοτήτων και αντικειμένων αποτελούσαν εργαλεία αποκατάστασης αλλά και χειραφέτησης των χρηστών. Παράλληλα λειτουργούσαν υποστηριρικτικές και συμβουλευτικές ομάδες με στόχο την υποστήριξη της κάθε οικογένειας.

Από το 1995 έως το 1997 η ΕΠΡΟΨΥΗ μέσω του Ε.Π. «Καταπολέμηση του Αποκλεισμού από την Αγορά Εργασίας» αναλαμβάνει και υλοποιεί -είτε μέσω του Υπουργείου είτε μέσω των Π.Ε.Π Ηπείρου-προγράμματα κατάρτισης ατόμων που έπασχαν από κάποιο ψυχιατρικό νόσημα στην κηροπλαστική. Στόχος η δημιουργία μιάς επαγγελματικής ομάδας και η ανάπτυξη του παραγωγικού και επιχειρηματικού τομέα δράσης του κηροπλαστείου. Στην εξυπηρέτηση αυτού του στόχου είχε ξεκινήσει πιλοτικά από τον Απρίλη του 95 η λειτουργία του ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ κεριού και ασημένιου κοσμήματος στην οδό Ανεξαρτησίας του ιστορικού κέντρου της πόλης των Ιωαννίνων. Από το 2005 έως σήμερα το εργαστήριο και το κατάστημα κεριού λειτουργούν στην οδό Σταδίου 11 στα Ιωάννινα. Στο τέλος του 1997 και μετά από αξιολόγηση των προγραμμάτων εκπαίδευσης, αναδείχθηκε η πρώτη επαγγελματική ομάδα που αποτελούνταν από 6 άτομα και είχε αναλάβει το παραγωγικό τμήμα με προϊόντα εκκλησιαστικού και διακοσμητικού κεριού.

Κατά την υλοποίηση του προγραμμάτων HORIZON και του Ε.Π. «Καταπολέμηση του Αποκλεισμού από την Αγορά Εργασίας» αναπτύχθηκαν διακρατικές συνεργασίες όπως με την Mental Health Matters στην Αγγλία αλλά και συνεργασίες με το σύστημα υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας του νομού Ιωαννίνων καθώς και με το Δήμο Ιωαννίνων και την Περιφέρεια Ηπείρου.

Το 1997 συνεχίζοντας την προσπάθεια ανάπτυξης των υπηρεσιών μετά από παρέμβαση στο Ψ. Ν. Κέρκυρας μετακινήθηκαν ακόμα τέσσερις χρόνιοι πάσχοντες και φιλοξενήθηκαν στον Ξενώνα «Στα Γιάννενα».

Το 1998 προωθείται και υλοποιείται η δημιουργία ΔΕΥΤΕΡΟΥ & ΤΡΙΤΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ με έναν ένοικο το κάθε ένα. Ο στόχος γενικά ήταν η περεταίρω ανάπτυξη της αυτονομίας τους. Τα πλεονεκτήματα των Διαμερισμάτων αφορούσαν το πολύ χαμηλό κόστος λειτουργίς αλλά παράλληλα και το κοινωνικό όφελος που παρήχθει, μέσα από τη διαδικασία της συνυπευθυνότητας σε όλα τα επίπεδα της λειτουργίας των διαμερισμάτων.

Στα πλαίσια δράσεων αποασυλοποίησης του Ψ.Ν.Α. «Δρομοκαϊτειο» το 2000 η Εταιρεία συμμετείχε πραγματοποιώντας δύο παρεμβάσεις , απευθυνόμενη κυρίως σε ανθρώπους με χρόνια ψυχιατρικά προβλήματα και καταγωγή την Ήπειρο και στόχο αφενός την αποασυλοποίηση και αφετέρου την έναρξη εξατομικευμένων προγραμμάτων ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης 10 ατόμων με την δημιουργία ενός νέου Ξενώνα στην πόλη των Ιωαννίνων και την μετακίνηση, στέγαση και διαμονή τους σε αυτόν. Αποτέλεσμα των παρεμβάσεων ήταν η μετακίνηση αρχικά πέντε (5) ψυχικά πασχόντων στα Ιωάννινα στο τέλος του 2000 ενώ Ο Ξενώνας «ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ» λειτουργεί από τον Ιούνιο 2003 στην πόλη των Ιωαννίνων, στην οδό Θωμά Πασχίδη.

Επίσης από το 2000, σε συνεργασία με το Γ. Ν. Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα» ,αναλάβαμε συνοδευτικές υποστηρικτικές ενέργειες,που αφορούσαν τη δημιουργία και λειτουργία του «Α΄ Ξενώνας Ψυχαργώς Α ΄Φάση» που λειτουργεί από το 2001.

Τον Σεπτέμβριο του 2003 ξεκίνησε τη λειτουργία του το Οικοτροφείο «Αστερισμός» στην περιοχή Κάτω Νεοχωρόπουλο του Δήμου Ιωαννιτών.Υλοποιήθηκε στα πλαίσια του «Ε.Π Υγεία Πρόνοια 2000-2006» ,Ψυχαργώς Β΄Φάση, όπου διέμειναν 15 ένοικοι προερχόμενοι από το Ψ. Ν. Κέρκυρας και καταγωγή -κυρίως- την Ήπειρο .

Συμμετέχοντας στην προσπάθεια εδραίωσης της Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης και συμβάλλοντας στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος κοινοτικών υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας στον Τομέα Ψυχικής Υγείας Ιωαννίνων-Θεσπρωτίας, αναπτύχθηκε ,στα πλαίσια του ίδιου προγράμματος «Ε.Π Υγεία Πρόνοια 2000-2006» Ψυχαργώς Β΄ Φάση από τον Μάρτιο του 2007 η ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ και από τον Ιανουάριο του 2008 το ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ «ΣΚΥΤΑΛΗ».

Η λειτουργία από το 2007 της Κ.Μ.Ψ.Υ. Ιωαννίνων -Θεσπρωτίας αποσκοπεί στην παροχή υπηρεσιών πολύπλευρης υποστήριξης ατόμων που πάσχουν από κάποια ψυχιατρική διαταράχη αλλά διαβιούν στις απομακρυσμένες περιοχές των δύο νομών και για γεωγραφικούς λόγους δυσκολεύονται στην ολοκληρωμένη παρακολούθηση της υγείας τους. Μέσω της Κ.Μ.Ψ.Υ. Ιωαννίνων -Θεσπρωτίας συμβάλλαμε στη δημιουργία ενός μηχανισμού φροντίδας της Ψυχικής Υγείας σε συνεργασία με τις Υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας ο οποίος παράλληλα με την παρακολούθηση συμβάλει στην έγκαιρη ανίχνευση προβλημάτων ψυχκής υγείας, στον περιορισμό περεταίρω επιβάρυνσης από τη χρονιότητα της νόσου και τη βελτίωση της λειτουργικότητας του κάθε Επωφελούμενου στην καθημερινή τους ζωή μέσω παροχής υπηρεσιών υποστήριξης ειδικότερα σε κατοίκους που διαβιούν μακριά από τα αστικά κέντρα

Η -από τον Ιανουάριο του 2008- λειτουργία στην πόλη των Ιωαννίνων του Κέντρου Ημέρας «Σκυτάλη» στοχεύει στην επανένταξη και αποκατάσταση των ατόμων με ψυχικά προβλήματα, παρέχει ψυχοκοινωνική στήριξη και συμβουλευτική σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο καθώς και υποστήριξη του συγγενικού περιβάλλοντος. Απευθύνεται σε ανθρώπους οι οποίοι διαμένουν με τις οικογένειές τους ή μόνοι τους.