Skip to Content
Στοιχεία επικοινωνίας: 
Διεύθυνση: Γεωργίου Παπανδρέου 38 ΤΚ 45444, Ιωάννινα τηλ/ fax 26510 71818 info@skitali.gr

Tα Κέντρα Ημέρας αποτελούν σύγχρονες Μονάδες Ψυχικής Υγείας -για τα ελληνικά δεδομένα- σε αντιδιαστολή με το εξωτερικό, όπου η Ημερήσια Φροντίδα συνιστά παραδοσιακή μέθοδο παροχής υποστήριξης για ανθρώπους που πάσχουν από κάποιο –σοβαρό- ψυχιατρικό νόσημα. Η έναρξη λειτουργίας του Κέντρου Ημέρας «ΣΚΥΤΑΛΗ», έγινε από την Ε.ΠΡΟ.Ψ.Υ.Η. τον Ιανουάριο του 2008 στην περιοχή Καρδαμίτσια Ιωαννίνων. Από τον Ιανουάριο του 2016 μεταστεγάστηκε στο κέντρο των Ιωαννίνων, στη διεύθυνση Γεωργίου Παπανδρέου 38 (1ος όροφος).

Καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή, τις πρωινές ώρες, λειτουργεί ημερήσιο πρόγραμμα υποστήριξης (ομαδικό & ατομικό πρόγραμμα) βάση των αρχών της Κοινωνικής και Κοινοτικής Ψυχιατρικής, σε ανθρώπους ηλικίας 18- 55 ετών. Μέσω του Προγράμματος παρέχονται υπηρεσίες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης που σαν στόχο έχουν τη βελτίωση της λειτουργικής ικανότητας του κάθε Επωφελούμενού, μέσω θεραπευτικής «διαπραγμάτευσης», διαμόρφωσης και κατόπιν της εφαρμογής Ατομικού Θεραπευτικού Προγράμματος. Μετά από μία -αρχική- εκτίμηση και αξιολόγηση του επιπέδου της λειτουργικότητας οι υπηρεσίες (ή τμήμα των υπηρεσιών) που μπορεί να λάβει κάποιος είναι : ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική υποστήριξη, ατομικό πρόγραμμα Εργοθεραπείας, συμμετοχή σε ομαδικές –κοινωνικοθεραπευτικές δραστηριότητες (Ομάδα Επικαιρότητας, Εργοθεραπείας, Εικαστικών, Θεάτρου, Λογοτεχνίας, Καραόκε, Cinema, Γυμναστικής κ.α.), διαχείριση κοινωνικών και προνοιακών αναγκών, εκπαίδευση σε ατομικές και κοινωνικές δεξιότητες, βελτίωση φυσικής κατάστασης, εκπαίδευση στη διαχείριση ελεύθερου χρόνου – ψυχαγωγίας, συμμετοχή σε πολιτιστικές ή άλλες εκδηλώσεις στην Κοινότητα, υποστήριξη μελών των οικογενειών.

Εφαρμόζοντας το Ατομικό Θεραπευτικό Πρόγραμμα και αξιολογώντας το τακτικά με την ΠΟ, γίνεται προσπάθεια ώστε, το κάθε Μέλος αφενός να αποφύγει την ανικανότητα – αναπηρία μέσω της αποτροπής της κοινωνικής απομόνωσης και περιθωριοποίησής του και αφ ετέρου να βελτιώσει τις δεξιότητές του ώστε να ασκεί τα δικαιώματά του ως υπεύθυνος πολίτης. Σαν απώτερος στόχος του προγράμματος μπορεί να είναι η (προ)επαγγελματική ετοιμότητα – όπου αυτό είναι εφικτό- συνδυάζοντάς την με «μεταθεραπευτική» παρακολούθηση.

Σαν μέρος των Υπηρεσιών που παρέχει το Κέντρο Ημέρας «Σκυτάλη»- από τη Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2016 λειτουργεί τις απογευματινές ώρες –Δευτέρας και Τετάρτης, αρχικά - η Κοινωνική Λέσχη «ΣΤΑΘΜΟΣ»
Μέσω της Κοινωνικής Λέσχης, στοχεύουμε:
α) στη διεύρυνση της βελτίωσης των κοινωνικών σχέσεων και επαφών των Μελών της αντισταθμίζοντας το έλλειμμα κοινωνικών υποστηρικτικών δικτύων στην περιοχή μας
β) στη βελτίωση της ομαδικότητας – συνεργασίας
γ) στην ενίσχυση του κοινωνικού status του πάσχοντος υποκειμένου σε μια θέση ενεργού πολίτη- μέσω της διεκδίκησης των κοινωνικών του δικαιωμάτων τόσο ατομικά όσο και ομαδικά.
Αποτελεί έναν πολυχώρο Ομαδικών συναντήσεων ψυχαγωγικού, κοινωνικού και δημιουργικού χαρακτήρα όπου τα μέλη της δημιουργούν, πηγαίνουν σε εκδηλώσεις, ενημερώνονται για διάφορα θέματα, διαμορφώνουν αυτόνομα το ελεύθερό τους χρόνο, ψυχαγωγούνται. Μακροπρόθεσμα κρίνουμε σημαντική την ενίσχυση των Μελών της, στη δημιουργία Ομάδας Αυτοβοήθειας, όπου τα άτομα που λαμβάνουν -σήμερα- υπηρεσίες, μέσα από τη μεταξύ τους συνεργασία να μπορούν να αποφασίζουν και να οργανώνουν –μόνοι - το μέλλον τους.

Η Πολυκλαδική Ομάδα αποτελείται από: Ψυχολόγο, Κοινωνικό Λειτουργό, Εργοθεραπευτή, Διοικητικό, Επισκέπτη Υγείας, Γυμναστή, Νοσηλευτή, Βοηθητικό Προσωπικό ενώ συνεργάζεται και με εξωτερικό συνεργάτη (Σκηνοθέτη). Η λειτουργία της Π.Ο. του Κέντρου Ημέρας «ΣΚΥΤΑΛΗ» συντονίζεται από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο. Γίνεται προσπάθεια ώστε όλες οι δραστηριότητες να πραγματοποιούνται σε ένα περιβάλλον όπου -ως ελάχιστες προϋποθέσεις – να υπάρχουν:
- το αυθεντικό ενδιαφέρον του προσωπικού για συνάντηση με το πάσχον υποκείμενο
- η πίστη στην αξία του σχετίζεσθαι, ως μέσο για τη βελτίωση και αποκατάσταση των σχέσεων του ανθρώπου με την πραγματικότητα, δίνοντας σημασία στη δραστηριότητα, τη δημιουργία και την υπευθυνότητα

Κέντρο Ημέρας «Σκυτάλη»
Κέντρο Ημέρας «Σκυτάλη»
Κέντρο Ημέρας «Σκυτάλη»
Κέντρο Ημέρας «Σκυτάλη»
Κέντρο Ημέρας «Σκυτάλη»
Κέντρο Ημέρας «Σκυτάλη»