Skip to Content

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Δημοσιεύτικε την:

Δευ, 03/09/2020

H Εταιρεία Προαγωγής Ψυχικής Υγείας Ηπείρου (Ε.ΠΡΟ.Ψ.Υ.Η.) Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικό, που εδρεύει στα Ιωάννινα, καλεί σε εκδήλωση ενδιαφέροντος για την κάλυψη μία (1) θέσης Διοικητικού Υπαλλήλου ΠΕ ή ΤΕ (πλήρους απασχόλησης) με εξαρτημένη σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1.Τίτλος σπουδών με κατεύθυνση διοικητικού-οικονομικού
2.Πιστοποιημένη γνώση Αγγλικών, Πληροφορικής και χειρισμού Η/Υ
3.Αποδεδειγμένη συναφής εργασιακή εμπειρία
4.Εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν σε φάκελο στην έδρα της Ε.ΠΡΟ.Ψ.Υ.Η., Θ. Πασχίδη 54, Ιωάννινα, έως και την Παρασκευή 20/3/2020 , ώρες 09:00 έως 14:30 κατά τις εργάσιμες ημέρες, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά:
*Αίτηση (το έντυπο το αναζητάτε στο www.epropsi.gr ή στην έδρα της Εταιρείας)
*Αντίγραφα των απαραίτητων προσόντων
*Βιογραφικό σημείωμα
Οι φάκελοι των αιτήσεων, που θα αποσταλούν ταχυδρομικά, γίνονται δεκτοί εφόσον φέρουν σφραγίδα ταχυδρόμησης έως την Παρασκευή 20/3/2020, ημέρα καταληκτικής ημερομηνίας κατάθεσης.

Μετά την παραλαβή των φακέλων, θα ακολουθήσει έλεγχος της πληρότητας με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και στη συνέχεια οι υποψήφιοι θα κληθούν σε συνέντευξη από την ορισθείσα από το Δ.Σ. επιτροπή.

* Ενημέρωση για Προσωπικά Δεδομένα σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και τον Ν. 4624/2019
Το βιογραφικό σας σημείωμα καθώς και κάθε άλλο προσωπικό στοιχείο που συμπεριλαμβάνεται σε αυτό, θεωρείται δεδομένο προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ο «Κανονισμός 2016/679») και το νόμο για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα). Με την αποστολή του βιογραφικού σημειώματός σας συγκατατίθεστε στην απαιτούμενη επεξεργασία από την εταιρεία Ε.ΠΡΟ.Ψ.Υ.Η. των Προσωπικών σας Δεδομένων με σκοπό την αξιολόγηση των ικανοτήτων σας για την κάλυψη θέσης, για την οποία αποστείλατε το βιογραφικό σας σημείωμα, (στο εξής η «Επεξεργασία»). Για τους σκοπούς της Επεξεργασίας στα Προσωπικά σας Δεδομένα δύναται να έχει πρόσβαση και να τα αποθηκεύει το προσωπικό της Εταιρείας Ε.ΠΡΟ.Ψ.Υ.Η., για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση του ανωτέρω σκοπού και πάντως όχι για διάστημα μεγαλύτερο του ενός έτους. Μετά την παρέλευση του ενός έτους τα προσωπικά σας δεδομένα θα διαγραφούν, εάν επιθυμείτε συνέχεια της επεξεργασίας θα σας ζητηθεί ρητή συγκατάθεση εκ νέου, βάσει του Κανονισμού.
Η Ε.ΠΡΟ.Ψ.Υ.Η. σας ενημερώνει ότι η επεξεργασία των εν λόγω προσωπικών δεδομένων βασίζεται στη ρητή συγκατάθεσή σας (η οποία δίνεται με την αποστολή του βιογραφικού σημειώματος σας και την συμπλήρωση της αντίστοιχης αίτησης συμμετοχής την πρόσκληση) και ότι τα δεδομένα αυτά δεν διαβιβάζονται σε τρίτους. Σύμφωνα με τον Κανονισμό 2016/679 και τα άρθρα 33-35 του Ν. 4624/2019 μπορείτε να ασκήσετε όλα τα δικαιώματά σας και, ιδίως, το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης, το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, αντίταξης, περιορισμού της επεξεργασίας, το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων, το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια Αρχή (Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα www.dpa.gr), καθώς και το δικαίωμα εναντίωσης, με την υποβολή σχετικού αιτήματος.

Κατεβάστε τα σχετικά αρχεία